Фестиваль "Спiвучий берег"
Анексовано окупантами
 Iнформацiя
 
 Проживання
 та цiни

 
 Галерея
 Фестиваль "Спiвучий берег"
 Науково-практичнi конференцiї та семiнари"
 

2005    2006    2007    2008    2009    2010   
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО МIЖНАРОДНИЙ ПIСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧОЇ МОЛОДI ТА СТУДЕНТIВ "СПIВУЧИЙ БЕРЕГ"
Мета фестивалю:
 • активiзацiя i популярiзацiя творчої дiяльностi колективiв аматорського мистецтва у вищих навчальних закладах;
 • формування в учасникiв аматорського мистецтва високої культури, змiстовного проведення дозвiлля;
 • пiдвищення рiвня виховної роботи, виховання нацiональної самосвiдомостi;
 • змiцнення творчих контактiв молодi та студентiв, пiдвищення уваги мiсцевих органiв виконавчої влади до проблем культури та мистецтва.

  Завдання фестивалю:
 • широка пропаганда i подальший розвиток кращих зразкiв українського мистецтва у фольклорно-етнографiчному жанрi (соло спiв та груповий спiв);
 • сприяння зростанню виконавської майстерностi художнiх колективiв та солiстiв;
 • залучення молодi та студентiв до художньої творчостi;
 • органiзацiя виховної роботи та дозвiлля студентської молодi за допомогою мистецьких форм i засобiв.

  Порядок проведення фестивалю
 • У фестивалi мають право брати участь студенти та аспiранти вищих навчальних закладiв як України так i других країн, а також творча молодь.
 • Протягом перших двох днiв фестивалю солiсти та творчi колективи представляють свою програму, яка складаеться з двох номерiв, але не перевищуе загальну тривалiсть 15 хвилин.
 • На третiй день фестивалю - заключний гала-концерт за участю солiстiв та творчих колективiв, якi зайняли призовi мiсця.

  Мiсце проведення фестивалю
  Навчально-науковий центр рекреації та туризму Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка,
  с.Берегове, Бахчисарайського району, АР Крим, 98432.
  Контактнi телефони: (06554) 42-510 тел/факс; 96-250, 96-195, 96-125, 8-050-971-77-26 (Панченко Володимир Григорович),
  Eлектронна пошта : osk@sv3.net.ua
  Термiн проведення фестивалю - 8, 9 та 10 липня 2011 року.

  Заявки на участь у фестивалi приймаються до 10 червня 2011 року.
  Витрати на перевезення учасникiв фестивалю до мiсця його проведення, харчування та розмiщення несуть навчальнi заклади, якi вiдрядили творчi колективи.
  Всi питання по даному пункту вирiшуються за вказаними телефонами.

  Основнi вимоги до фестивальних программ та критерiї оцiнювання виступiв
  Виконання концертних номерiв оцiнюється за 10-бальною системою, яка включає:
 • художнiй рiвень репертуару;
 • майстернiсть виконання;
 • сценiчну культуру;
 • костюми.

  Органiзацiя та керiвництво фестивалю
  Для проведення фестивалю створюється журi, режисерська група та органiзацiйний комiтет, якi розробляють заходи з проведення фестивалю щодо:
 • пiдготовки рекламно-информацiйних матерiaлiв;
 • органiзацiї транспортного забезпечення учасникiв на час проведення фестивалю;
 • вiдеозйомки концертних программ;
 • органiзацiї розмiщення та харчування учасникiв;
 • нагородження переможцiв.
  Переможцi фестивалю нагороджуються дипломами лауреатiв фестивалю I, II та III ступенiв та цiнними подарунками.Усi iншi одержують свiдоцтва учасника фестивалю.
 • Побажання та зауваження ми чекаємо за адресою osk@sv3.net.ua
  Всi права застережено © MykSyd 2009 рiк
  Сторiнку створено MykSyd ©